Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej kultywuje tradycje dworskie i rycerskie okresu średniowiecza i XVII wieku. Pogłębia wiedzę historyczną poprzez poznawanie tradycji narodowych, obyczajów dworskich i wojskowych. Uczy trudnej sztuki fechtunku, sztuki jakże bardzo związanej z historią Rzeczypospolitej. Bierze czynny udział turniejach rycerskich na terenie całego kraju. Bractwo organizuje również pokazy tzw. lekcje żywej historii. Na te pokazy składają się walki średniowieczne na miecze, topory, walki plebejskie oraz XVII wieczne na szable i rapiery. Pojedynki charakteryzują się dynamiką i ciekawymi układami kaskaderskimi. W owe walki wplecione są ciekawe scenki rodzajowe, legendy i wydarzenia z historii naszego miasta i kraju. Całość okraszona jest pieśniami i tańcami, zarówno średniowiecza jak i renesansu czy baroku.

Kontakt: http://www.sbrzl.cba.pl/aktualnosci.html

Facebook: https://www.facebook.com/bractworycerskieziemilubelskiej?fref=ts