Rota Strzelcza Prywatnego Zaciągu Imć Franciszka Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznych zajmującą się odtwórstwem armii prywatnej, magnackiej z początku XVII wieku. Członkami Roty są hobbyści i pasjonaci szeroko pojmowanej militarnej kultury materialnej.

Kontakt: https://www.facebook.com/rotaimcfranciszka