Kompanija Imć Stanisława Rusinowskiego h. Godziemba

Witajcie. Wielceśmy Ci radzi Gościu drogi iż właśnie odwiedziłeś nasze skromne progi. Znalazłeś się w śród szlachty Kujawskiej. Pasją naszą i wielką radością jest możność przemierzania i odkrywania piękna naszej wspaniałej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Będąc pasjonatami Rzeczypospolitej tak jak nasi przodkowie tak i my upodobaliśmy sobie jak najwierniejsze odtwórstwo tej epoki. Czynimy to już bez mała osiem lat. Grupa nasza choć niedawno powstała, oparta jest na zasadach demokracji szlacheckiej i wolnościach które ta ze sobą niosła. Wzorem naszych przodków każden jeden szlachcic równy jest drugiemu i tej zasadzie hołdując towarzystwo nasze budujem. Kompanija nasza jest grupą kolegów cieszących się możnością odtwarzania tych wartości i rekonstrukcji życia naszych przodków. Szlachta nasza bywała na wielu rekonstrukcjach w Polsce jak i na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech, czy w Moskwie. W naszych szeregach znajdują się i weterani z rekonstrukcjom obyci i z laurami z wielu bitew jak i początkujący co to niczym dzieci pierwsze kroki w rekonstrukcji stawiają. Jednakowoż każden jeden pomocną dłoń od doświadczeńszych kompanów otrzyma. Wielce istotna dla naszej kompaniji jest zasada iż „szabla grunt” dlatego ile tylko czasu staje staramy się one umiejętności ćwiczyć i doskonalić. Przeto zapraszam kto by chętny z sarmacką bronią się poznać i pobratać chciał, zapraszamy. W każden jeden wtorek, w godzinach 18-20 odbywają się nasze egzecerunki, które mają miejsce w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy, przy ulicy Nowogrodzkiej 3. Zachęcamy Was wszystkich rozmiłowanych w I Rzeczypospolitej byście przybywali do nas. Kompanija Imć Stanisława Rusinowskiego h. Godziemba zaprasza serdecznie. Do zobaczenia przy obozowym ognisku.

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Kompanija-Im%C4%87-Stanis%C5%82awa-Rusinowskiego-h-Godziemba/173657812780359